Luzino. Grafika-naglowek strony
Luzino. Serdecznie Witamy! Gmina Luzino

Serdecznie witamy
na oficjalnych stronach
Gminy Luzino


Nasza gmina znajduje się w Województwie Pomorskim, na Kaszubach. Jest dla nas najdroższym kawałkiem Polski.

Pytania dotyczące gminy prosimy kierować do wójta Jarosława Wejera (e-mail) lub przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Formeli (e-mail).Urząd Gminy w Luzinie

Luzino 84-242
ul. Ofiar Stutthofu 11
Tel. (058)678 20 68
Fax. (058)678 23 25


Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 8.45-16.45
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

 

 


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. na terenie gminy.

Więcej...


dozynki2015m (166K)

ZAPRASZAMY NA MUZYCZNE ORZEŹWIENIE

Straat

Upały nie odpuszczają i mają się jeszcze przez jakiś czas utrzymać, dlatego zapraszamy wszystkich na "Muzyczne orzeźwienie"!

Już 15.08.2015 r. , tradycyjnie o godz. 18.00 odbędzie się koncert z cyklu "Rodzinne Koncerty Letnie w Arboretum". W malowniczej scenerii Parku Dendrologicznego "Arboretum" przy Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie na scenie tym razem zaprezentuje się Orkiestra Dęta z Luzina oraz gość specjalny - STRAAT.

Orkiestra Dęta z Luzina

Straat jest belgijskim piosenkarzem i autorem tekstów. Swoje piosenki pisze w języku francuskim i angielskim. Jego utwory są zawsze melodyjne, czasami melancholiczne.

Do tej pory dawał koncerty w Belgii, Niemczech i Holandii a teraz po raz pierwszy występuje również w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!


Zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020. organizowane w Gdańsku, 3 września 2015., godz. 9.00 Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy rekrutacja@pomorskie.eu do dnia 21 sierpnia 2015r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Witkowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. (58) 32 68 897, e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu


gas_dozynki_m (164K)

"Muzyka łączy pokolenia" - Rodzinny Koncert Letni w Arboretum
Luzino, 26.07.2015 r., godz. 18.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim już w tym roku Rodzinnym Koncercie Letnim. Na scenie tym razem wystąpią:
- Michał Cieśluk, muzyk sesyjny o oryginalnym graniu na skrzypcach (gościnnie grał m.in. u Gienka Loski)
- Mikołaj Mikołajewski, beatbox
- Jacek Pelc, multiinstrumentalista
- Maciej Cudny, kontrabas, gitara basowa

W repertuarze m.in.:
- I need you baby
- I will survive
- Wind of change i wiele innych hitów, w tym i polskich piosenek.

01m (95K)

RUSZA NABÓR DO PROJEKTU "ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO - ETAP II".

Celem głównym Projektu jest przekazanie sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem i zapewnienie dostępu do Internetu dla
65 gospodarstw domowych i 14 instytucji publicznych.

Uczestnikami Projektu zostaną:

- osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł;

- osoby samotnie gospodarujące, której dochód nie przekracza 542 zł;

- rodziny, które otrzymują świadczenia rodzinne;

- dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dziecko zaliczone ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych

REKRUTACJA: 15-29.07.2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Młyńskiej 7 oraz na stronach internetowych www.luzino.pl, www.wykluczenie.luzino24.pl

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 780 383,40 zł.

Więcej...


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy oddali krew dla mojej córki Pauliny, z całego serca szczerze i gorąco dziękuję za wszelkie dowody życzliwości i zebrane prawie 24.000 ml krwi. Ponad 50 osób podzieliło się życiem, jeszcze więcej zarejestrowało się i wyraziło chęć oddania w późniejszym terminie - w takiej sytuacji wdzięczność trudno ubrać w słowa. Życzę każdemu, aby jego dobroć wróciła do niego dwukrotnie.

Z podziękowaniem

Sabina Schulz


koncert12lipca15_m (419K)

ODDAJ KREW, PODZIEL SIĘ ŻYCIEM
Z 16-LETNIĄ PAULINĄ

Uwaga!

12 lipca w Luzinie odbędzie się zbiórka krwi dla 16-letniej mieszkanki Gminy Luzino, która walczy z białaczką. O tym, w którym miejscu zaparkuje krwiobus poinformujemy 6 lipca.

Jednocześnie informujemy, iż zbiórka, która miała odbyć się 4 lipca w Luzinie nie dojdzie do skutku.


LUZIŃSKIE SOBÓTKI

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Luzino i wszystkich chętnych chcących spędzić w sposób wyjątkowy nadchodzące Sobótki. Impreza odbędzie się 23 czerwca na placu przy boisku gminnym. Startujemy o godzinie 19.

sobotki2015_m (512K)
gas_sobotki_m (148K)

NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GMINY.
MAMY LOGO I HASŁO PROMOCYJNE!

Dziś, w Urzędzie Gminy Luzino odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Luzino.

logo_l (20K)

Komisja oceniając prace wzięła pod wzgląd te, które w głosowaniu na Fanpage'u zajęły pierwsze trzy miejsca.

Głosy internautów:

- 229 like'ów dla pracy z hasłem: Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko". (25% oceny)

- 141 like'ów dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".(12,5% oceny)

-141 like'ów dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie". (12,5% oceny)

Głosy Komisji Konkursowej:

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko".

- 50% dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" .

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie".

Sumując głosy oddane na pracę z hasłem "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" (50% ocena komisji) z głosami internautów (12,5% ) miejsce I zdobywa Pani Jagoda Niemczyk z Gdańska, autorka pracy z hasłem: "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".

GRATULUJEMY WYGRANEJ!


Logotyp_-_wersja_cmyk_m (10K)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem projektu Rodzinne Koncerty Letnie organizowanym przez Gminę Luzino.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009­2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).


1dloni_m (36K)

Wydanie publikacji pt. Gmina Luzino w jednej dłoni promującej obszar LGD

Cel: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego w oparciu o walory kulturowe, krajobrazowe, turystyczne, historyczne z zachowaniem wiejskiej specyfiki obszaru.

W ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów rj. Operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wartość Projektu: 9 919,72 zł

Wysokość Dofinansowania: 6 504,00 zł


DARIUSZ GROTH I BRONISŁAWA LESNER CZŁONKAMI POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ

W minion niedzielę (31.05.2015r.) w GOK-u, w Luzinie odbyły się wybory do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą iloć głosów:

1. Dariusz Groth- 50

1. Bronisława Lesner- 30

2. Łucja Tokarska - 25


VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

1. 2015.STIMIG.Wzór kalendarza.

2. Baner.STIMIG.

3. 2015.STIMIG.COOPER ­ Luzino.

4. 2015.STIMIG.Sprawozdanie.


Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Informacja

Załączniki:

1) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2) Lista osób zgłaszających kandydata

3) Oświadczenie kandydata ­ postępowanie o przestępstwo

4) Oświadczenie kandydata ­ władza rodzicielska

5) Zaświadczenie lekarskie


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie udziela kompleksowych bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem, z którego Wasz pomysł mógłby dostać dofinansowanie oraz otrzymacie bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. LPI FE w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

31 maja w całej Polsce odbędą się wybory do Izb Rolniczych. W Gminie Luzino głosy będzie można oddawać w Gminnym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 18.

Komisja Okręgowa w Luzinie zarejestrowała dwóch kandydatów na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie wejherowskim. Są to:

Bronisława Lesner, technik rolnik z Wyszecina oraz Dariusz Groth, rolnik z wykształceniem wyższym.

Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.


Wybory Prezydenta RP (II tura) - 24 maj 2015 r.

Więcej informacji o wyborach Prezydenta RP..

Wójt Gminy Luzino informuje, iż:

1) Obwodowe Komisje Wyborcze: Nr 1 w Luzinie, Nr 2 w Luzinie, Nr 3 w Luzinie, Nr 4 w Wyszecinie, Nr 5 w Sychowie, Nr 6 w Kębłowie i Nr 7 w Kębłowie w dniu

24 maja 2015 roku rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

2) w dniu 24 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Luzinie będzie pełniony dyżur w godzinach od 7.00 do 21.00 w budynku urzędu przy ul.10 Marca 11, tel. (58) 678 20 68 wew.41 (Referat Spraw Obywatelskich), a od godziny 21.00 w budynku przy ul.Of.Stutthofu 11, tel. (58) 678 20 68 wew. 31 lub 36.


Projekt plan gospodarki niskoemisyjnej

loga (5K)
Więcej..

Wybory do Izb Rolniczych

1. Informacja o wyborach


Wybory do Rad Sołeckich w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo

1. Informacje archiwalne ­ wybory sołtysa

2. Wyniki wyborów Sołtysa wsi Milwino.

3. Zebranie Wiejskie Luzino - 08.06.2015r.

4. Zebranie Wiejskie Robakowo - 09.06.2015r.

5. Zebranie Wiejskie Dąbrówka - 10.06.2015r.

6. Zebranie Wiejskie Kębłowo - 11.06.2015r.

7. Zebranie Wiejskie Milwino - 12.06.2015r.Apel o pomoc dla Milenki

Więcej ...

Dodatek energetyczny

  1. Komunikat w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  2. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUZINO.

logo_kolor_dofinansowano_plm (11K)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 266 452,00 zł

POŻYCZKA Z NFOŚiGW: 1 359 000,00 zł

DOTACJE Z NFOŚiGW: 657 000,00 zł

"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino

Wójt Gminy Luzino zaprasza Mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem: "Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino", autorstwa Pracowni Projektowej Tektoline.

Koncepcja dotyczy terenu będącego własnością Gminy Luzino, znajdującego się pomiędzy obiektami tzw. "starej" i "nowej" szkoły, a ulicami: Ofiar Stutthofu, Kaszubską i Ks. Machalewskiego (działka nr 913/31).

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z usługami gastronomicznymi.

Czekamy na sugestie, opinie oraz pytania dotyczące przedstawionego projektu, które prosimy kierować na adres: kancelaria@luzino.pl. Szczegóły koncepcji...

centrum (189K)


Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach

Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach


Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011

Portret Gminy Luzino


AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Więcej
ue (5K) logo_zporr (5K)

Uczestniczymy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską

Gmina Luzino uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  • E-powiat- rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego. Więcej...
  • Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim. Więcej...Webmaster