Luzino. Grafika-naglowek strony
Luzino. Serdecznie Witamy! Gmina Luzino

Serdecznie witamy
na oficjalnych stronach
Gminy Luzino


Nasza gmina znajduje się w Województwie Pomorskim, na Kaszubach. Jest dla nas najdroższym kawałkiem Polski.

Pytania dotyczące gminy prosimy kierować do wójta Jarosława Wejera (e-mail) lub przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Formeli (e-mail).Urząd Gminy w Luzinie

Luzino 84-242
ul. Ofiar Stutthofu 11
Tel. (058)678 20 68
Fax. (058)678 23 25


Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 8.45-16.45
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

 

 


Sprzątanie Świata w Luzinie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Sprzątanie Świata w Luzinie , która odbędzie się 29.04.2016 r.

luzino_sprzataniem (150K)

Mammografia

Wójt Gminy Luzino informuje, że kolejny raz w Gminie Luzino zostaną wykonane profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet, zamieszkałych na terenie Gminy Luzino.

Badania będą bezpłatne i obejmą kobiety od 50 do 69 roku życia.

Więcej...


NORDA ZAINAUGUROWAŁA SEZON LETNI W DĄBRÓWCE

19 kwietnia 2016 roku w Dąbrówce na terenie Muzeum Techniki Wojskowej Gryf odbyła się konferencja prasowa pt. "Inauguracja sezonu letniego Gdyni i Północnych Kaszub . Członkowie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów zjechali do Dąbrówki, by zaprosić na wakacje.

czolgm (112K)

Konferencję rozpoczął nieoczekiwany wjazd czołgu T34/85 z wójtem Gminy Luzino, Jarosławem Wejerem, wiceprezydentem Gdyni, Katarzyną Gruszecką-Spychałą oraz Marianem Koteckim, właścicielem placówki na pokładzie.

Zebranych gości powitał gospodarz spotkania ­ Wójt Gminy Luzino, Jarosław Wejer oraz Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent Gdyni. W spotkaniu udział wzięli włodarze gmin i miast z Północnych Kaszub. Muzeum w Dąbrówce zapewniło uczestnikom szereg atrakcji. Nikt nie ukrywał zdumienia z posiadanych przez placówkę żywych eksponatów .

razemm (153K)

W ofercie wakacyjnej Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA znajdują się wystawy, koncerty, festiwale, festyny czy wydarzenia sportowe.

W tym roku, 24 samorządy od maja do września zorganizują w sumie co najmniej 216 imprez. Od małych koncertów i biesiad po festiwale na europejską czy wręcz światową skalę.

Szczegółowy plan znajduje się w specjalnie przygotowanym kalendarzu wydarzeń Gdyni i Północnych Kaszub. Sezon letni to również świetna okazja do spacerów po urokliwych ścieżkach nordic walking i jazdy na rowerze.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej Gdynia i Północne Kaszuby , która poszerzona została o nowy moduł z trasami pieszymi i rowerowymi. Zachęcamy również do zapoznania się ze Szlakiem Historii Militarnej Kaszub Północnych i koniecznie do odwiedzenia Muzeum Techniki Wojskowej Gryf oraz Muzeum Saperskiego Explosive w Dąbrówce.


Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z GMINY LUZINO 2016

ZAKRES ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO


Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w roku 2016 na terenie Gminy Luzino

Więcej...


STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUZINO NA LATA 2016-2025

Szanowni Państwo,

Gmina Luzino przystąpiła do prac dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, mającej na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Opinia mieszkańców jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość i przydatność gotowego opracowania.

Ankieta jest dostępna na stronie oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, przy ulicy Ofiar Stutthofu 11. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wypełnione ankiety można składać w Urzędzie Gminy Luzino lub mailem na adres inwestycje_pp@luzino.pl. Termin składania ankiet do 30.04.2016.

1 .Ankieta
2. Harmonogram prac dotyczący opracowania strategii.
3. Ankieta online
4. Skład zespołu ds. opracowania strategii


Trwa rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego

Do dnia 30 marca 2016 roku, w związku z prowadzoną rekrutacją do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie i publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie, można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski należy składać w w/w placówkach.

Rodzice (prawni opiekunowie), zainteresowani 5-cioma godzinami bezpłatnymi pobytu dziecka w przedszkolu (punkcie przedszkolnym), a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na dzień dzisiejszy) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego, bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Więcej ...


KONKURS PIĘKNA GMINA 2016

Organizatorem Konkursu Piękna Gmina , jest Wójt Gminy i Rada Gminy Luzino przy współpracy organizacji społecznych, działających na terenie Gminy Luzino.

Celem konkursu jest promocja Gminy Luzino, propagowanie zachowań prośrodowiskowych, poprawa estetyki i dbałość o stan środowiska wsi, wyłonienie najpiękniejszych ogrodów i zagród. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Luzino.

Warunkiem przystąpienia do konkursu w kategorii: piękna zagroda rolnicza, ogród tradycyjny, ogród stylowy, zagospodarowana przestrzeń publiczna na terenie wsi, jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 16 maja 2016 roku, w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie, przy ul.Of.Stuthofu 11, w godzinach pracy urzędu.

Regulamin

Karta zgłoszenia


ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Więcej...


Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna na terenie gminy

1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Harmonogram przyjęć beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.


Zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga informuje, iż z dniem 04 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga .

Nowa siedziba biura mieści się w Luzinie przy ul. Wilczka 7 (I- sze piętro).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl


LUZIŃSKIE KAPLICZKI NA INTERAKTYWNEJ MAPIE

t_kapliczka_od_strony_pnocnej_111 (39K)

Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy drugi etapu projektu pt. Ocalić Narodową Spuściznę . Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydrożnych kapliczek na terenie całego województwa pomorskiego. Efektem pierwszej i drugiej odsłony Projektu jest internetowa, interaktywna mapa kapliczek, z której można korzystać pod następującym adresem internetowym:

Do tej pory udało się zinwentaryzować ponad dwa tysi ce przydrożnych kapliczek na terenie Pomorza. Interaktywna mapa kapliczek zawiera informacje o przydrożnej architekturze sakralnej. Czę ci badań zostały również objęte tereny Norwegii i Islandii, które zaowocowały udokumentowaniem norweskich ko ciołów Stavkirke oraz islandzkich ko ciołów farmerskich.

Na interaktywnej mapie nie brakuje, co ważne kapliczek znajdujących się na terenie Gminy Luzino. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.mapakapliczek.pl.


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie udziela kompleksowych bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem, z którego Wasz pomysł mógłby dostać dofinansowanie oraz otrzymacie bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. LPI FE w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl

Webmaster