Luzino. Grafika-naglowek strony
Luzino. Serdecznie Witamy! Gmina Luzino

Serdecznie witamy
na oficjalnych stronach
Gminy Luzino


Nasza gmina znajduje się w Województwie Pomorskim, na Kaszubach. Jest dla nas najdroższym kawałkiem Polski.

Pytania dotyczące gminy prosimy kierować do wójta Jarosława Wejera (e-mail) lub przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Formeli (e-mail).Urząd Gminy w Luzinie

Luzino 84-242
ul. Ofiar Stutthofu 11
Tel. (058)678 20 68
Fax. (058)678 23 25


Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 8.45-16.45
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

 

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem).

1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie rekrutacji.

2. Załącznik do zarządzenia - harmonogramy rekrutacji.


UWAGA! PRZERWA
W DOSTAWIE WODY
W WYSZECINIE I BARŁOMINIE

25.01.2016 r. (poniedziałek) od godziny 20.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Wyszecinie i Barłominie. Utrudnienia, za które przepraszamy potrwają do 26.01.2016 r. (wtorek) do godz. 19.00.


Harmonogram zebrań wiejskich

Więcej...


ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Więcej...


Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna na terenie gminy

1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Harmonogram przyjęć beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.


Informacja Wojewody Pomorskiego o prowadzonym naborze ofert w ramach konkursu "MALUCH ­ edycja 2016"

Więcej...


Zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga informuje, iż z dniem 04 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Biura Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga .

Nowa siedziba biura mieści się w Luzinie przy ul. Wilczka 7 (I- sze piętro).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl


Projekt uchwały Rady Gminy Luzino z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Luzino na lata "2016-2022 .

Więcej...


Projekt uchwały Rady Gminy Luzino z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015 - 2020 .

Więcej...


LUZIŃSKIE KAPLICZKI NA INTERAKTYWNEJ MAPIE

t_kapliczka_od_strony_pnocnej_111 (39K)

Muzeum Narodowe w Gdańsku kończy drugi etapu projektu pt. Ocalić Narodową Spuściznę . Projekt ten polega na dokumentacji fotograficzno-etnograficznej przydrożnych kapliczek na terenie całego województwa pomorskiego. Efektem pierwszej i drugiej odsłony Projektu jest internetowa, interaktywna mapa kapliczek, z której można korzystać pod następującym adresem internetowym:

Do tej pory udało się zinwentaryzować ponad dwa tysi ce przydrożnych kapliczek na terenie Pomorza. Interaktywna mapa kapliczek zawiera informacje o przydrożnej architekturze sakralnej. Czę ci badań zostały również objęte tereny Norwegii i Islandii, które zaowocowały udokumentowaniem norweskich ko ciołów Stavkirke oraz islandzkich ko ciołów farmerskich.

Na interaktywnej mapie nie brakuje, co ważne kapliczek znajdujących się na terenie Gminy Luzino. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.mapakapliczek.pl.


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
­ 25 października 2015r.

FREKWENCJA W GMINIE LUZINO w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 października 2015 roku

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE LUZINO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 października 2015 roku

1. W dniu 25 października 2015 roku Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Luzino rozpoczną pracę w lokalach wyborczych o godzinach 6.00.

2. Lokale wyborcze w dniu 25 października 2015 roku będą czynne dla wyborców w godzinach od 7.00 do 21.00.

3. Przypomina się, że w nocy z 24 października na niedzielę 25 października 2015 roku nastąpi zmiana strefy czasowej, w związku z czym wskazania zegarów cofamy z godziny 3.00 na godzinę 2.00.

4. W dniu wyborów w Urzędzie Gminy Luzino będą pełnione dyżury:

1) od godziny 7.00 do 21.00 w budynku przy ul. 10 Marca 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 41,

2) od godziny 21.00 do odwołania w budynku przy ul. Of.Stutthofu 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 31 lub 36.

Więcej ..


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015-2020

Więcej...


Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga serdecznie zaprasza do włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 ­ 2020 wyznaczającej kolejne cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Istotnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory ­ publiczny, gospodarczy i społeczny. Chcielibyśmy poznać Państwa pomysły na projekty, które zebrane razem pozwolą nam na określenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań co do kierunków wydatkowania środków.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.

Harmonogram spotkań i więcej szczegółów znajduje się na naszej stronie internetowej: www.kaszubskadroga.pl

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach.


Referendum Ogólnokrajowe ­ 6 września 2015r.

Obwodowe Komisje ds. Referendum na terenie Gminy Luzino rozpoczynają pracę w dniu 06 września 2015 roku w lokalach wyborczych o godzinie 5.00. Więcej ...


Zebrania Wiejskie w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

1. Informacja o funduszu sołeckim.

2. Wielkość funduszu sołeckiego.

3. Wzór wniosku składany do Zebrania Wiejskiego.

4. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Barłomino.

5. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Dąbrówka.

6. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Kębłowo.

7. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Kochanowo.

8. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Luzino.

9. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Milwino.

10. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Robakowo.

11. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Sychowo.

12. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Tępcz.

13. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Wyszecino.

14. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Zelewo.

15. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Zielnowo.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. na terenie gminy.

Więcej...


dozynki2015m (166K)

ZAPRASZAMY NA MUZYCZNE ORZEŹWIENIE

Straat

Upały nie odpuszczają i mają się jeszcze przez jakiś czas utrzymać, dlatego zapraszamy wszystkich na "Muzyczne orzeźwienie"!

Już 15.08.2015 r. , tradycyjnie o godz. 18.00 odbędzie się koncert z cyklu "Rodzinne Koncerty Letnie w Arboretum". W malowniczej scenerii Parku Dendrologicznego "Arboretum" przy Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie na scenie tym razem zaprezentuje się Orkiestra Dęta z Luzina oraz gość specjalny - STRAAT.

Orkiestra Dęta z Luzina

Straat jest belgijskim piosenkarzem i autorem tekstów. Swoje piosenki pisze w języku francuskim i angielskim. Jego utwory są zawsze melodyjne, czasami melancholiczne.

Do tej pory dawał koncerty w Belgii, Niemczech i Holandii a teraz po raz pierwszy występuje również w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!


Zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020. organizowane w Gdańsku, 3 września 2015., godz. 9.00 Sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W trakcie konferencji szczegółowo omówione zostaną główne zasady ubiegania się o dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Ponadto poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe oraz temat regrantingu jako bonu na aktywność.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy rekrutacja@pomorskie.eu do dnia 21 sierpnia 2015r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają: Magdalena Witkowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. (58) 32 68 897, e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu


gas_dozynki_m (164K)

"Muzyka łączy pokolenia" - Rodzinny Koncert Letni w Arboretum
Luzino, 26.07.2015 r., godz. 18.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim już w tym roku Rodzinnym Koncercie Letnim. Na scenie tym razem wystąpią:
- Michał Cieśluk, muzyk sesyjny o oryginalnym graniu na skrzypcach (gościnnie grał m.in. u Gienka Loski)
- Mikołaj Mikołajewski, beatbox
- Jacek Pelc, multiinstrumentalista
- Maciej Cudny, kontrabas, gitara basowa

W repertuarze m.in.:
- I need you baby
- I will survive
- Wind of change i wiele innych hitów, w tym i polskich piosenek.

01m (95K)

RUSZA NABÓR DO PROJEKTU "ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO - ETAP II".

Celem głównym Projektu jest przekazanie sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem i zapewnienie dostępu do Internetu dla
65 gospodarstw domowych i 14 instytucji publicznych.

Uczestnikami Projektu zostaną:

- osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł;

- osoby samotnie gospodarujące, której dochód nie przekracza 542 zł;

- rodziny, które otrzymują świadczenia rodzinne;

- dzieci i młodzież ucząca się uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych;

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz dziecko zaliczone ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych

REKRUTACJA: 15-29.07.2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 Marca 11, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Młyńskiej 7 oraz na stronach internetowych www.luzino.pl, www.wykluczenie.luzino24.pl

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 780 383,40 zł.

Więcej...


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy oddali krew dla mojej córki Pauliny, z całego serca szczerze i gorąco dziękuję za wszelkie dowody życzliwości i zebrane prawie 24.000 ml krwi. Ponad 50 osób podzieliło się życiem, jeszcze więcej zarejestrowało się i wyraziło chęć oddania w późniejszym terminie - w takiej sytuacji wdzięczność trudno ubrać w słowa. Życzę każdemu, aby jego dobroć wróciła do niego dwukrotnie.

Z podziękowaniem

Sabina Schulz


koncert12lipca15_m (419K)

ODDAJ KREW, PODZIEL SIĘ ŻYCIEM
Z 16-LETNIĄ PAULINĄ

Uwaga!

12 lipca w Luzinie odbędzie się zbiórka krwi dla 16-letniej mieszkanki Gminy Luzino, która walczy z białaczką. O tym, w którym miejscu zaparkuje krwiobus poinformujemy 6 lipca.

Jednocześnie informujemy, iż zbiórka, która miała odbyć się 4 lipca w Luzinie nie dojdzie do skutku.


LUZIŃSKIE SOBÓTKI

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Luzino i wszystkich chętnych chcących spędzić w sposób wyjątkowy nadchodzące Sobótki. Impreza odbędzie się 23 czerwca na placu przy boisku gminnym. Startujemy o godzinie 19.

sobotki2015_m (512K)
gas_sobotki_m (148K)

NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GMINY.
MAMY LOGO I HASŁO PROMOCYJNE!

Dziś, w Urzędzie Gminy Luzino odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Luzino.

logo_l (20K)

Komisja oceniając prace wzięła pod wzgląd te, które w głosowaniu na Fanpage'u zajęły pierwsze trzy miejsca.

Głosy internautów:

- 229 like'ów dla pracy z hasłem: Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko". (25% oceny)

- 141 like'ów dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".(12,5% oceny)

-141 like'ów dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie". (12,5% oceny)

Głosy Komisji Konkursowej:

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko".

- 50% dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" .

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie".

Sumując głosy oddane na pracę z hasłem "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" (50% ocena komisji) z głosami internautów (12,5% ) miejsce I zdobywa Pani Jagoda Niemczyk z Gdańska, autorka pracy z hasłem: "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".

GRATULUJEMY WYGRANEJ!


Logotyp_-_wersja_cmyk_m (10K)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem projektu Rodzinne Koncerty Letnie organizowanym przez Gminę Luzino.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009­2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).


1dloni_m (36K)

Wydanie publikacji pt. Gmina Luzino w jednej dłoni promującej obszar LGD

Cel: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego w oparciu o walory kulturowe, krajobrazowe, turystyczne, historyczne z zachowaniem wiejskiej specyfiki obszaru.

W ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów rj. Operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wartość Projektu: 9 919,72 zł

Wysokość Dofinansowania: 6 504,00 zł


DARIUSZ GROTH I BRONISŁAWA LESNER CZŁONKAMI POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ

W minion niedzielę (31.05.2015r.) w GOK-u, w Luzinie odbyły się wybory do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą iloć głosów:

1. Dariusz Groth- 50

1. Bronisława Lesner- 30

2. Łucja Tokarska - 25


VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

1. 2015.STIMIG.Wzór kalendarza.

2. Baner.STIMIG.

3. 2015.STIMIG.COOPER ­ Luzino.

4. 2015.STIMIG.Sprawozdanie.


Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019

Informacja

Załączniki:

1) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2) Lista osób zgłaszających kandydata

3) Oświadczenie kandydata ­ postępowanie o przestępstwo

4) Oświadczenie kandydata ­ władza rodzicielska

5) Zaświadczenie lekarskie


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie udziela kompleksowych bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Uzyskacie Państwo informacje związane z Programem, z którego Wasz pomysł mógłby dostać dofinansowanie oraz otrzymacie bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. LPI FE w Wejherowie obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: kartuski, pucki i wejherowski.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

31 maja w całej Polsce odbędą się wybory do Izb Rolniczych. W Gminie Luzino głosy będzie można oddawać w Gminnym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 18.

Komisja Okręgowa w Luzinie zarejestrowała dwóch kandydatów na członka Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w powiecie wejherowskim. Są to:

Bronisława Lesner, technik rolnik z Wyszecina oraz Dariusz Groth, rolnik z wykształceniem wyższym.

Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.


Wybory Prezydenta RP (II tura) - 24 maj 2015 r.

Więcej informacji o wyborach Prezydenta RP..

Wójt Gminy Luzino informuje, iż:

1) Obwodowe Komisje Wyborcze: Nr 1 w Luzinie, Nr 2 w Luzinie, Nr 3 w Luzinie, Nr 4 w Wyszecinie, Nr 5 w Sychowie, Nr 6 w Kębłowie i Nr 7 w Kębłowie w dniu

24 maja 2015 roku rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

2) w dniu 24 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Luzinie będzie pełniony dyżur w godzinach od 7.00 do 21.00 w budynku urzędu przy ul.10 Marca 11, tel. (58) 678 20 68 wew.41 (Referat Spraw Obywatelskich), a od godziny 21.00 w budynku przy ul.Of.Stutthofu 11, tel. (58) 678 20 68 wew. 31 lub 36.


Projekt plan gospodarki niskoemisyjnej

loga (5K)
Więcej..

Wybory do Izb Rolniczych

1. Informacja o wyborach


Wybory do Rad Sołeckich w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo

1. Informacje archiwalne ­ wybory sołtysa

2. Wyniki wyborów Sołtysa wsi Milwino.

3. Zebranie Wiejskie Luzino - 08.06.2015r.

4. Zebranie Wiejskie Robakowo - 09.06.2015r.

5. Zebranie Wiejskie Dąbrówka - 10.06.2015r.

6. Zebranie Wiejskie Kębłowo - 11.06.2015r.

7. Zebranie Wiejskie Milwino - 12.06.2015r.Apel o pomoc dla Milenki

Więcej ...

Dodatek energetyczny

  1. Komunikat w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  2. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUZINO.

logo_kolor_dofinansowano_plm (11K)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 266 452,00 zł

POŻYCZKA Z NFOŚiGW: 1 359 000,00 zł

DOTACJE Z NFOŚiGW: 657 000,00 zł

"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino

Wójt Gminy Luzino zaprasza Mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem: "Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino", autorstwa Pracowni Projektowej Tektoline.

Koncepcja dotyczy terenu będącego własnością Gminy Luzino, znajdującego się pomiędzy obiektami tzw. "starej" i "nowej" szkoły, a ulicami: Ofiar Stutthofu, Kaszubską i Ks. Machalewskiego (działka nr 913/31).

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z usługami gastronomicznymi.

Czekamy na sugestie, opinie oraz pytania dotyczące przedstawionego projektu, które prosimy kierować na adres: kancelaria@luzino.pl. Szczegóły koncepcji...

centrum (189K)


Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach

Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach


Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011

Portret Gminy Luzino


AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Więcej
ue (5K) logo_zporr (5K)

Uczestniczymy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską

Gmina Luzino uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  • E-powiat- rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego. Więcej...
  • Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim. Więcej...Webmaster