Grafika-naglowek strony
Luzino. Archiwum

Archiwum

1dloni_m (36K)

Wydanie publikacji pt. Gmina Luzino w jednej dłoni promującej obszar LGD

Cel: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego w oparciu o walory kulturowe, krajobrazowe, turystyczne, historyczne z zachowaniem wiejskiej specyfiki obszaru.

W ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów rj. Operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wartość Projektu: 9 919,72 zł

Wysokość Dofinansowania: 6 504,00 zł


Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach

Mini Przewodnik po Gdyni i Północnych Kaszubach


NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GMINY.
MAMY LOGO I HASŁO PROMOCYJNE!

Dziś, w Urzędzie Gminy Luzino odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Luzino.

logo_l (20K)

Komisja oceniając prace wzięła pod wzgląd te, które w głosowaniu na Fanpage'u zajęły pierwsze trzy miejsca.

Głosy internautów:

- 229 like'ów dla pracy z hasłem: Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko". (25% oceny)

- 141 like'ów dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".(12,5% oceny)

-141 like'ów dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie". (12,5% oceny)

Głosy Komisji Konkursowej:

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Dobre miejsce do życia- wszędzie blisko".

- 50% dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" .

- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy Naturalnie".

Sumując głosy oddane na pracę z hasłem "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub" (50% ocena komisji) z głosami internautów (12,5% ) miejsce I zdobywa Pani Jagoda Niemczyk z Gdańska, autorka pracy z hasłem: "Gmina Luzino. Kwiat Kaszub".

GRATULUJEMY WYGRANEJ!


Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino

Wójt Gminy Luzino zaprasza Mieszkańców Gminy do zapoznania się z projektem: "Koncepcja zagospodarowania centrum wsi Luzino", autorstwa Pracowni Projektowej Tektoline.

Koncepcja dotyczy terenu będącego własnością Gminy Luzino, znajdującego się pomiędzy obiektami tzw. "starej" i "nowej" szkoły, a ulicami: Ofiar Stutthofu, Kaszubską i Ks. Machalewskiego (działka nr 913/31).

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z usługami gastronomicznymi.

Czekamy na sugestie, opinie oraz pytania dotyczące przedstawionego projektu, które prosimy kierować na adres: kancelaria@luzino.pl. Szczegóły koncepcji...

centrum (189K)


Informacja Wojewody Pomorskiego o prowadzonym naborze ofert w ramach konkursu "MALUCH ­ edycja 2016"

Więcej...


Dodatek energetyczny

  1. Komunikat w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  2. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUZINO.

logo_kolor_dofinansowano_plm (11K)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 266 452,00 zł

POŻYCZKA Z NFOŚiGW: 1 359 000,00 zł

DOTACJE Z NFOŚiGW: 657 000,00 zł

"Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"ue (5K) logo_zporr (5K)

Uczestniczymy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską

Gmina Luzino uczestniczy w następujących projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  • E-powiat- rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego. Więcej...
  • Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim. Więcej...

  • Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno


  •