Grafika-naglowek strony
"Perspektywy rozwoju turystyki w programie leader"

"Perspektywy rozwoju turystyki w programie leader"

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru LSR na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków na działalność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader. pt.. "Perspektywy rozwoju turystyki w programie leader", które odbędzie się dnia 25 listopada 2009r. (środa) w Gospodarstwie agroturystycznym- Piotrowska Aurelia, Wyszecino 56; 84-242 Wyszecino. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:45.

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy