Grafika-naglowek strony
Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno

1razem-logab75 (22K)

Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy Luzino i Powiatu Wejherowskiego.

Gmina Luzino rozpoczęła roboty budowlane w ramach projektu "Przebudowa drogi powiatowej Kniewo - Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy Luzino i Powiatu Wejherowskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w ramach osi priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, poddziałania 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa.