Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO - Strategia rozwoju

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Luzino na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 21 września 2006 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Luzinie przy ul.Szkolnej 13, z proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Luzino.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Sołtys wsi Luzino
Zygmunt Brzeziński


OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Milwino na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 20 września 2006 roku (środa) o godzinie 18.00 w sali Rady Sołeckiej w Milwinie, z proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Milwino.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Sołtys wsi Milwino
Jan Lewiński


OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Robakowo na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 19 września 2006 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Robakowie, z proponowanym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Robakowo.
 3. Informacja dotycząca polis ubezpieczeniowych firmy PZU Życie S.A.
 4. Informacja na temat Telewizji Kablowej "Chopin".
 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Luzino.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Sołtys wsi Robakowo
Marzena Pallach

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA LUZINO

Rada Gminy Luzino informuje, że 21 września 2006 roku na Zebraniu Wiejskim w Luzinie zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie projektu Statutu Sołectwa Luzino. Godzina i miejsce Zebrania Wiejskiego zostanie podana w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Waldemar Kunz

 • Obwieszczenie - treść
 • Uchwała Nr XXXIV/315/2006 Rady Gminy Luzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Luzino - treść.
 • Projekt Statutu wraz z załącznikami - treść.
 • Swoje opinie i wnioski do projektu statutu można przesyłać na adres e-mail: sekretarz@luzino.pl

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA MILWINO

Rada Gminy Luzino informuje, że 20 września 2006 roku na Zebraniu Wiejskim w Milwinie zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie projektu Statutu Sołectwa Milwino. Godzina i miejsce Zebrania Wiejskiego zostanie podana w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Waldemar Kunz

 • Obwieszczenie - treść
 • Uchwała Nr XXXIV/316/2006 Rady Gminy Luzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Milwino - treść.
 • Projekt Statutu wraz z załącznikami - treść.
 • Swoje opinie i wnioski do projektu statutu można przesyłać na adres e-mail: sekretarz@luzino.pl

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA ROBAKOWO

Rada Gminy Luzino informuje, że 19 września 2006 roku na Zebraniu Wiejskim w Robakowie zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie projektu Statutu Sołectwa Robakowo. Godzina i miejsce Zebrania Wiejskiego zostanie podana w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Waldemar Kunz

 • Obwieszczenie - treść
 • Uchwała Nr XXXIV/317/2006 Rady Gminy Luzino w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących przyjęcia Statutu Sołectwa Robakowo - treść.
 • Projekt Statutu wraz z załącznikami - treść.
 • Swoje opinie i wnioski do projektu statutu można przesyłać na adres e-mail: sekretarz@luzino.pl