Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach dla potrzeb świadczeń rodzinnych za pośrednictwem GOPS

Wójt Gminy Luzino informuje, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy IX.2007/VIII.2008, o możliwości składania wniosków o wydanie z Urzędu Skarbowego w Wejherowie zaświadczenia o dochodach za 2006 rok za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie przy ul.Młyńskiej 7.

Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka. Do wniosku należy dołączyć upoważnienie, do odbioru zaświadczenia o dochodach, wystawione na pracownika ośrodka pomocy społecznej.

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer