Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą przyszłość

GMINA LUZINO ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ FINANOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PRIORYTETU 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.