Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Wybory Sołtysa Wsi Luzino, Sołtysa Wsi Milwino, Sołtysa Wsi Robakowo

INFORMACJA O WYBORZE SOŁTYSA WSI LUIZNO I MILWINO

Informacja dotycząca spisu wyborców

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej ds.Wyborów Sołtysa z dnia 16 kwietnia 2007 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Luzino w wyborach zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2007 roku

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej ds.Wyborów Sołtysa z dnia 16 kwietnia 2007 roku o obsadzeniu mandatu Sołtysa Wsi Robakowo bez głosowania

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej ds.Wyborów Sołtysa z dnia 16 kwietnia 2007 roku o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Wsi Milwino w wyborach zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 23 / 2007
Wójta Gminy Luzino
z dnia 30 marca 2007 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Sołtysów oraz Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach: Luzino, Milwino i Robakowo.

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysów Wsi: Luzino, Milwino, Robakowo.

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa - druk

Zarządzenie Nr 17 / 2007
Wójta Gminy Luzino
z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach: Luzino, Milwino i Robakowo.

Informacja dotycząca powołania Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Sołtysa oraz sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Wsi Luzino, Sołtysa Wsi Milwino, Sołtysa Wsi Robakowo.
Druk zgłoszenia