Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Terminy zebrań wiejskich

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie §55 ust.3 Uchwały Nr XXXV/333/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luzino (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2007r. Nr 55 poz.821) zawiadamiam Mieszkańców wsi Luzino, iż w dniu 18 maja 2007 roku o godzinie 18.00 w Remizie OSP w Luzinie odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Rady Sołeckiej.

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie §55 ust.3 Uchwały Nr XXXV/335/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milwino (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2007r. Nr 55 poz.819) zawiadamiam Mieszkańców wsi Milwino, iż w dniu 16 maja 2007 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Milwinie odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Rady Sołeckiej.

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie §55 ust.3 Uchwały Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z 2007r. Nr 55 poz.820) zawiadamiam Mieszkańców wsi Robakowo, iż w dniu 17 maja 2007 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Sychowie - Oddział kl. "0" w Robakowie odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone wybory do Rady Sołeckiej.