Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Luzino w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Po otwarciu hasła zamięścić nastepujące informacje:
1. Zarzrządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Luzino
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie.
3. Specyfikacja konkursowa.
4. Załącznik Nr 1.
5. Załącznik Nr 2.
6.Załącznik Nr 3.
7. Załącznik Nr 4.
8. Wzór oferty.
9. Wzór umowy.
10. Wzór sprawozdania.