Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
­ 25 października 2015r.

FREKWENCJA W GMINIE LUZINO w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 października 2015 roku

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE LUZINO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 października 2015 roku

1. W dniu 25 października 2015 roku Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Luzino rozpoczną pracę w lokalach wyborczych o godzinach 6.00.

2. Lokale wyborcze w dniu 25 października 2015 roku będą czynne dla wyborców w godzinach od 7.00 do 21.00.

3. Przypomina się, że w nocy z 24 października na niedzielę 25 października 2015 roku nastąpi zmiana strefy czasowej, w związku z czym wskazania zegarów cofamy z godziny 3.00 na godzinę 2.00.

4. W dniu wyborów w Urzędzie Gminy Luzino będą pełnione dyżury:

1) od godziny 7.00 do 21.00 w budynku przy ul. 10 Marca 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 41,

2) od godziny 21.00 do odwołania w budynku przy ul. Of.Stutthofu 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 31 lub 36.


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP ­ 25 października 2015r.

1. Kalendarz wyborczy

2. Uchwała rady Gminy o obwodach głosowania

3. Informacja o warunkach udziału w glosowaniu

4. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

6. Zgodna na przyjęcie aktu pełnomocnictwa

7. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

8. Obwieszczenie o okręgach wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP.

9. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26.

10.OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 62.

11.INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Luzinie.

12. Obwieszczenie o obwodach głosowania.

13. Informacja o sposobie ważności głosów w wyborach.

14. Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP.

15. Technika głosowania w wyborach do Senatu RP.