Grafika-naglowek strony
Poznaj gminę: Barłomino

BARŁOMINO

Barłomino (Barłomjeno - nazwa kaszubska z 1866) graniczy z Luzinem, Milwinem i Wyszecinem. Najstarsze dokumenty dotyczące tej wsi pochodzą z 1400 r. i podają nazwę Bucholtz. Od szesnastego wieku była ona własnością Jana Lubockiego i funkcjonowała na prawach szlacheckich. W 1765 roku przeprowadzono tu lustrację podatkową. Dokument lustracyjny przedstawiał istniejący wówczas dwór. Dwór był gliniany. Kryty słomianym dachem. Znajdowało się w nim 5 pokoi, spiżarnia. Obok stodoła i cztery chlewy, w których znajdowało się 140 owiec. Ponadto we wsi funkcjonował młyn oraz zatrudnionych było siedmiu ogrodników. Z wsią graniczył tylko mały zagajnik posadzony przez właścicieli Barłomina. Lasu przy wsi wówczas nie było. Zmieniali się właściciele tej wsi, a ostatnim do końca I wojny światowej był baron von Fuchs.

Szkoła w Barłominie powstała w 1880 roku, gdy właścicielem wsi był Eberhard Żelewski. Znajdowała się w domu folwarcznym między Barłominem i Milwinem. Od 1920 przeniesiono ją do wsi w pobliżu pałacu. Aktualnie znajduje się w dawnym domu przypałacowym dla służby, obok spalonego po wojnie pałacu. Dzisiaj zwana "zieloną szkołą". Tam też można obejrzeć dwa pomniki przyrody-świerk i buk liczące około 150 lat, zaś przy drodze brukowej, oddalonej od szkoły o 0,5 km odnajdziemy 150-letnią lipę. Do najstarszych drzew w Barłominie zaliczany jest dąb 200-letni. Niedaleko szkoły znajduje się dawna stajnia przydworska wykonana z polnego kamienia. W 1780 roku Barłomino liczyło 141 mieszkańców; współcześnie 550. Znajduje się w niej 16 podmiotów sektora prywatnego, w tym: 3 zakłady produkcyjne, 12 usługowych i 1 placówka handlowa.

Opracowała: Maria Krośnicka

Powrót