Grafika-naglowek strony
Poznaj gminę: Dąbrówka

DĄBRÓWKA

Dąbrówka (Dąbróvka) - pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1400 roku. Posiadała specyficzny układ zagospodarowania, dostosowany do cieku wodnego stanowiącego dopływ Gościcinki. W 1766 roku wieś ta należała do Jakuba Dąbrowskiego. Od 1875 roku zaliczana do wsi ziemiańskiej. W ostatnim dwudziestoleciu XX wieku z tej wsi trzy obiekty przeniesiono do skansenu wdzydzkiego : dziewiętnastowieczny dwór o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym (własność rodziny Żelewskich, a później Paszki), chatę wiejską z klepiskiem glinianym Szczepana Labudy, oraz drewniany krzyż upamiętniający pochówek zmarłych na cholerę.

Według zachowanych danych wiadomym jest, że w 1780 roku wieś liczyła 111 mieszkańców, współcześnie liczy 341. Znajdują się w niej 4 podmioty prywatnej działalności (produkcyjny, usługowy, handlowy, transportowy).

Opracowała: Maria Krośnicka

Powrót