Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO-nasza mała ojczyzna na Kaszubach

GMINA LUZINO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Maria Krośnicka

Gmina Luzino, usytuowana w środkowej części województwa pomorskiego, jest oddalona tylko o 11 km od miasta powiatowego Wejherowa. Poszczególne wsie sołeckie gminy położone są po obu stronach głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk - Szczecin (drogi krajowej nr 6 oraz kolei elektrycznej). Zamieszkuje ją 11.174 mieszkańców. Gmina obejmuje obszar 11.193,93 ha, z czego 4.137 ha stanowią lasy bogate w zwierzynę i runo leśne. Charakteryzuje się ona wysokim przyrostem liczby mieszkańców poszukujących tu ciszy, dobrej komunikacji i czystego środowiska.

WARUNKI KRAJOBRAZOWE

Gmina Luzino leży na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych : Pobrzeża Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą powierzchni. Południowo - środkowe części gminy posiadają charakter typowo pojezierny; występują tu zalesione wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz nieduże enklawy i półenklawy leśne, na których położone są wiejskie jednostki osadnicze. W północno - zachodniej części gminy ( w pobliżu siedziby władz administracyjnych Luzina) wije się pradolina rzeki Redy - Łeby. Przez Luzino przepływa rzeka Bolszewka, której nazwa z 1680 roku brzmiała Luzińska Struga.

Ukształtowanie morfologiczne tej gminy obrazuje ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części gminy (w miejscowości Milwino) - 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m.

GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY

W granicach administracyjnych Gminy Luzino znajdują się następujące wsie sołeckie: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Luzino, Sychowo, Robakowo, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo. Siedzibą władz administracyjnych i jednocześnie największym skupiskiem obiektów użyteczności publicznej jest największa wieś - Luzino licząca 5994 mieszkańców. Najmniejszą zaś wsią jest Zielnowo licząca 64 mieszkańców.

Wybierz miejscowość

 1. Barłomino
 2. Dąbrówka
 3. Kębłowo
 4. Kochanowo
 5. Luzino
 6. Milwino
 7. Robakowo
 8. Sychowo
 9. Tępcz
 10. Wyszecino
 11. Zelewo
 12. Zielnowo