Grafika-naglowek strony
Poznaj gminę: Kębłowo

KĘBŁOWO

Kościół w Kębłowie. Fot. T. Sirocki.

Kębłowo (Kębłowo) - usytuowane jest po obu stronach głównej drogi krajowej nr 6 Gdańsk - Szczecin. Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1354 roku. Należała do wsi rycerskich funkcjonującej na prawach magdeburskich. Stare Kębłowo należy zaliczyć do typowej wsi folwarcznej. W XVI wieku należało do rodziny Lubodzkich. W okresie międzywojennym trwały prace planistyczne, a następnie geodezyjne nad lokacją nowego miasta pod nazwą Pomorskie Miasto. Miało ono stanowić przykład modelowego wzoru miasta - ogrodu lansowanego przez Europę Zachodnią (twórcą tej koncepcji był angielski urbanista Ebenezer Howard (1850 - 1928). Koncepcja ta miała rozwiązać problem emigracji ludności wiejskiej i przeludnienia miast. Wówczas, czynniki ekonomiczne nie pozwoliły na realizację tego projektu. Współcześnie koncepcja ta rozwija się w naturalny sposób, powodując rozbudowę wsi przez napływ ludności miejskiej. Do ciekawostek z tego okresu należy zaliczyć także fakt, że w okresie międzywojennym przyjeżdżał do swojej willi w Kębłowie wybitny polski muzykolog - prof. Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor kwartalnika "Muzyka" Józef Michał Chomiński (1906-1994). Dzisiejsze Kębłowo charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju.

Kębłowo w 1780 roku liczyło 216 mieszkańców, aktualnie 1341. W miejscowości tej jest Szkoła Podstawowa, Kościół rzymsko - katolicki pod wezwaniem św. Jadwigi, stacja paliw PEEM, zakład produkcyjny, 44 placówki usługowe, 12 handlowych, 7 gastronomicznych i 8 transportowych.

Do osobliwości tej wsi zaliczyć należy pomniki przyrody ; 2 dęby, z których jeden 400 - letni (o wysokości 26 m), drugi 350 - letni (o wysokości 24 m), oraz 4 drzewa 350 - letnie : 2 buki i 2 lipy.

Opracowała: Maria Krośnicka

Powrót