Grafika-naglowek strony
Poznaj gminę: Milwino

MILWINO

Milwino (Mjlvjno) - usytuowane na najwyższym wzniesieniu w okolicy (201 m n.p.m.), w południowej części gminy. O pierwotnym osadnictwie w tej wsi świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w 1972 roku. Badaniem objęto cmentarzysko grobów skrzynkowych ze średniowiecznej kultury pomorskiej. Odnaleziono wówczas dwie popielnice całe, a jedną zniszczoną. Eksponaty te stanowią własność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Według autora książki "Oświata w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Stanisława Dąbka w Sychowie", Zbigniewa Klotzke, po raz pierwszy nazwa tej wsi znalazła się w dokumencie z 1381 roku. Zastosowano tu klasyczny, rzadko zachowany na Pomorzu, układ wsi placowej o kształcie regularnego trójkąta. Boki trójkąta wyznaczały wiejskie drogi, przy których istniały zabudowania, a plac stanowił publiczne pastwisko dla bydła (dziś już zmienione). Dawniej wieś ta była własnością rodziny Tempskich, zaś Milwińska Huta (Mjlvjńskóhéta) Mielwińskich.

Szkołę Podstawową w tej wsi oddano do użytku w 1927 roku.

W 1780 roku wieś liczyła 106 mieszkańców. Współcześnie liczy mieszkańców 452. Aktualnie działa na jej obszarze 21 podmiotów prywatnej działalności : 17 zakładów usługowych w tym 3 transportowe oraz 3 placówki handlowe.

Opracowała: Maria Krośnicka

Powrót