Grafika-naglowek strony
Poznaj gminę: Wyszecino

WYSZECINO

Wyszecino (Vészecéno)- pierwsza wzmianka o tej wsi datowana jest na 1400 rok. Należała do rycerza i podobnie jak w Tępczu obowiązywało tu prawo polskie. Jest to typowa wieś folwarczna z osadą przyfolwarczną. Należała do rodu Wyszeckich. Przed II wojną światową w miejscowości tej istniało więzienie. Więźniowie byli pracownikami na folwarku. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęto zatrudnianie w rolnictwie miejscowej ludności. Funkcjonowało w niej Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Pierwsza szkoła w Wyszecinie została wybudowana w 1952 roku.

Do osobliwości Wyszecina należą dwa jeziora - "Czarne" i "Białe" oraz pomnik przyrody, którym jest 250 letnia lipa o wysokości 35 m, a także istniejąca na mapach Wyszecińska Huta - odsunięta od wsi w kierunku Tępcza oraz 2 cmentarzyska płaskie z wczesnej epoki żelaza odkryte w 1976 i 1978 roku.

W 1780 roku Wyszecino liczyło 202 osoby, współcześnie 481mieszkańców. We wsi znajduje się 7 zakładów usługowych i 2 placówki handlowe.

Opracowała: Maria Krośnicka

Powrót