Grafika-naglowek strony
Współpraca zagraniczna

Archiwum artykułów dotyczących współracy zagranicznej

2005

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Stolzenau (Niemcy)
 2. Scocrates-Comenius -spotkanie w Anglii

2004

 1. Listy z Wilna
 2. Turgielanie po raz drugi w Luzinie
 3. Szkoła w Luzinie uczestniczy w nowym programie Socrates Comenius
 4. Wizyta nauczycieli z Anglii
 5. Po raz drugi na Wileńszczyźnie
 6. Spotkanie nauczycieli programu Socrates-Comenius w Hiszpanii
 7. Współpraca z Gminą Stolzenau
 8. WSPÓŁPRACA GMINY LUZINO Z GMINĄ STOLZENAU

2003

 1. Pierwsi repatrianci w Gminie Luzino
 2. Luzińscy nauczyciele przygotowują nowy międzynarodowy projekt edukacyjny
 3. Uczniowie z Niemiec z wizytą w Luzinie
 4. Goście z Niemiec - chór żeński ze Stolzenau
 5. POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIÓW
 6. WIZYTA W IPSWICH
 7. Europejskie gotowanie w Neu-Eichenberg

2002

 1. Polacy z Litwy gościli w Luzinie
 2. Nauczyciele z Luzina z wizytą studyjną w szkole włoskiej
 3. Z wizytą u Polaków na Litwie
 4. Wizyta na Malcie
 5. "Luzińskie Dzwoneczki" po raz pierwszy za granicą
 6. Luzińsko-węgierska wakacyjna wymiana uczniów
 7. Rewizyta dzieci i młodzieży na Węgrzech

2001

 1. Socrates-Comenius. Opis realiazacji zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
 2. Spotkanie koordynatorów projektu Sokrates-Comenius w Luzinie.
 3. Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej na Węgrzech

1999

 1. Szwajcarzy w Luzinie

1998

 1. Polonia w Luzinie