Grafika-naglowek strony
GMINA LUZINO- Instytucje, organizacje

Instytucje i organizacje działające na terenie gminy

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Hala widowiskowo-sportowa

www.gosrit.luzino.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie

Luzino, ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
58 678-20-68 wew. 60,61,62
P.o. kierownika - Ewa Walczak

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 14
84-242 Luzino
58 678-05-52
www.gok.luzino.pl
P.o. dyrektora Krystyna Potrykus

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie

Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 54
84-242 Luzino
58 678-20-86
www.luzino.info
Dyrektor - mgr Maria Krośnicka

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Luzino, ul. 10-Marca
84-242 Luzino
58 678-20-68 wew. 65, 66
Pełnomocnik Wójta Gminy - Urszula Topp

Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie

Luzino, ul. Wilczka 4
84-242 Luzino
58 678-20-68 wew. 57
www.przedszkole.luzino.pl
Dyrektor - mgr Barbara Nikonowicz

Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Luzino, ul. Szkolna 13
84-242 Luzino
58 678-20-14
www.sp.luzino.pl
Dyrektor - mgr Dariusz Rompca

Szkoła Podstawowa w Wyszecinie

Wyszecino
84-242 Luzino
58 678-00-01
www.spwyszecino.pl
Dyrektor - mgr Barbara Hojan

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie

Kębłowo ul. Wiejska 54
84-242 Luzino
58 678-20-24
Dyrektor - mgr Teresa Koszałka

Szkoła Podstawowa w Sychowie im. Pułk. Stanisława Dąbka

Sychowo
84-242 Luzino
58 678-20-83
Dyrektor - mgr Władysława Joskowska

Szkoła Podstawowa w Barłominie

Barłomino, ul. Szkolna 3
84-242 Luzino
58 678-20-95
www.spbarlomino.pl
Dyrektor - mgr Halina Szlaga

Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie

Luzino ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
58 678-26-13
www.gimnazjum.luzino.pl
Dyrektor - mgr Kazimierz Bistroń

Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie

Luzino, ul. Of. Stutthofu 39
84-242 Luzino
58 678-20-98
www.osp.luzino.pl
Prezes - Jan Schulz

Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie

Milwino 9, 84-217 Szemud
tel. 516 373 392
Prezes - Rajmund Gaffke

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelewie

Zelewo
84-252 Zamostne
58 676-63-09
Prezes - Ryszard Groth

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Posterunek Policji w Luzinie
Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 58
84-242 Luzino
58 678-20-97

Baza Techniczna Marynarki Wojennej w Gdyni

5 Bateria Techniczna w Dąbrówce
Dąbrówka, 84-242 Luzino
58 676-58-88
Dowódca - kpt. mar. Tomasz Orlean

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luzinie

Luzino, ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
58 678-20-85, 678-20-13
Kierownik - Piotr Pelcer

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne w Luzinie

Luzino, ul. Robotnicza 1
84-242 Luzino
58 678 25 57
Kierownik - Jarosław Nieścior